PROFIL KEPALA KUA


Nama                                           : H. AHMAD SYAFI’I, S.Ag.
NIP                                              : 19570704 199002 1 001
Tempat/ tanggal lahir                     : Grobogan, 04 Juli 1957
Pangkat/ Golongan                       : Penata / III.c
Alamat                                         : Perumda Blora No. 112

Riwayat Pekerjaan                          :
a.       CPNS                                                                   : Tahun 1990
b.      Pengadministrasi NR KUA Kec. Kunduran            : 1990 s/d 1995
c.       Pengadministrasai Zawaibsos KUA Kec. Blora I    : 1996 s/d 1998
d.      Wakil PPN KUA Kec. Tunjungan                         : 1999 s/d 2002
e.      Wakil PPN KUA Kec. Jiken                                 : 2002 s/d 2003
f.        Wakil PPN KUA Kec. Jepon                               : 2003 s/d 2004
g.       Kepala KUA Kec. Sambong                                : 2005 s/d 2009
h.      Kepala KUA Kec. Japah                                      : 2009 s/d sekarang

Riwayat Pendidikan Formal         :
a.       SD / MI                                                               : Tahun 1970/1973
b.      MTs                                                                     : Tahun 1976
c.       SP. IAIN                                                             : Tahun 1979
d.      Sarmud IAIN Fak. Adab                                     : Tahun 1983
e.      S.1 STIT Muhammadiyah Blora                           : Tahun 1997

0 komentar: